Radimský Václav
(1867 – 1946)

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých výstav předvedl českému publiku tehdy nový umělecký směr – impresionismus. Základy uměleckého vzdělání získal Radimský ve Vídni a v Mnichově, kde studoval krajinomalbu. Na počátku 90. let 19. století přesídlil do francouzského Barbizonu, do rodiště plenérové malby. Později se v Giverny začal pohybovat v kolektivu soustředěném kolem Clauda Moneta, jenž se výrazně podílel na formování jeho výtvarného rukopisu. Právě ve Francii v povodí Seiny vznikaly malby s pohledy na vodní plochu, která se stala jednou z charakteristik Radimského tvorby. Svá díla vystavoval na pařížských Salonech, kde byl dokonce v roce 1894 jako tehdy vůbec nejmladší malíř oceněn za obraz Kapradiny. Slavil úspěch i na výstavě v Rouenu nebo na Světové výstavě v Paříži konané v roce 1900. Jako člen Krasoumné jednoty udržoval kontakt i s vlastí, do níž se po první světové válce definitivně vrátil. V malování pokračoval na rodném statku u Kolína až do své smrti roku 1946.

Tvorba autora

Radimský Václav - Cesta parkem

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Radimský Václav- Krajina z Polabí

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Radimský Václav-U řeky

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Radimský Václav- Na řece

Obrazy, kresby
Cena na dotázání