Vacek Zdeněk
(1940)

Malíř, grafik, kreslíř, fotograf a sochař. V jeho tvorbě jsou viditelné stopy ovlivnění moderní francouzskou malbou, především post kubistických tendencí. Často nacházíme figurální náměty, které jsou mnohdy plné humorného nadhledu a nepřehlédnutelnou stopou nostalgie.

Tvorba autora

Vacek Zdeněk- Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání