Vacek Zdeněk

Malíř, grafik, kreslíř, fotograf a sochař. V jeho tvorbě jsou viditelné stopy ovlivnění moderní francouzskou malbou, především post kubistických tendencí. Často nacházíme figurální náměty, které jsou mnohdy plné humorného nadhledu a nepřehlédnutelnou stopou nostalgie.

Work of the artist

Vacek Zdeněk- Bez názvu

Paintings, drawings
Price on request