Bím Tomáš
(1946)

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských tiskáren. K umělecké tvorbě ho přivedly, jak sám vzpomíná, návštěvy ateliéru Jiřího Trnky, kam docházel jako malý kluk. Bím se nakonec spletitou cestou, která vedla i přes tvorbu plakátů reklam či obalů gramofonových desek, dostal od užité grafiky až k povolání nezávislého malíře. Jeho obrazy promlouvají k současnému divákovi tajemně zasněnými výjevy plaveckých bazénů, trávníků, sportovišť či horizontů krajin, kde se zastavil čas. Precizní Bímova malba, často nazíraná jako magický realismus, vynesla svému tvůrci řadu zasloužených ocenění. Vystavoval doma i ve světě a dnes se jeho díla nachází ve významných veřejných, soukromých, tuzemských i zahraničních sbírkách. Od roku 1999 je členem SČUG Hollar.