Jambor Josef
(1887 - 1964)

Josef Jambor, žijící v letech 1887 - 1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u profesora Loukoty a své umělecké vzdělání dovršil na pražské Akademii výtvarných umění. V době, kdy se umělecký svět dělil na vyznavače tradiční realistické malby a obdivovatele moderních evropských uměleckých směrů, přiklonil se Jambor k návaznosti na realismus, stejně jako velké množství jeho kolegů (Joža Uprka, Alois Kalvoda, Oldřich Blažíček a další). Ačkoliv se o něm často vyskytují zmínky v souvislosti s grafikou, jeho oleje mistrně zachycených kopců potvrzují, že mu právem náleží i pomenování "malíř vysočiny." 

Tvorba autora

Jambor Josef- Louka

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Jambor Josef- U lesa

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Jambor Josef- Krajina

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Jambor Josef- Zimní krajina

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Jambor Josef- Pohled z Polesí ke Křižánkám

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Jambor Josef- Jarní tání

Obrazy, kresby
Cena na dotázání