Holub Josef
(1870 - 1957)

Malíř Josef Holub se v rámci své tvorby zabýval především krajinomalbou. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Julia Mařáka. Díky stipendiu, které zde obdržel, absolvoval studijní cestu do Černé Hory a Dalmácie. V roce 1897 se trvale usadil v Kralupech nad Vltavou. Rok poté si zde otevřel vlastní fotografický ateliér a praxi fotografa se věnoval profesionálně. Po roce 1918 se však začal plně věnovat pouze malbě. Náměty pro své obrazy čerpal především v krajině Povltaví a Podřipska.