Ždímal Dušan
(1945-2009)

Brněnský malíř, scénograf, architekt. Studium absolvoval na střední uměleckoprůmyslové škole a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením předních českých profesorů. Stal se kmenovým scénografem Divadla Husa na provázku. Tvorba Dušana Ždímala patří k vrcholům českého výtvarného a užitého umění a je spjata s kulturním životem města, zejména s brněnskými divadly.

Tvorba autora

Ždímal Dušan- Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání