Zábranský Vlastimil
(1936)

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykově univerzitě. Tvorba Zábranského je protknuta obrazy s figurálními náměty, typické je zejména ztvárnění mladých žen, jejichž krása je podtrhnuta autorovým typickým snovým rukopisem.

Tvorba autora

Zábranský Vlastimil - Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Zábranský Vlastimil-Studie

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Zábranský Vlastimil- Bez názvu/ č. 33

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Zábranský Vlastimil- Bez názvu/ č. 19

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Zábranský Vlastimil- Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Zábranský Vlastimil- Studie 2

Obrazy, kresby
Cena na dotázání