Zábranský Vlastimil
(1936)

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykově univerzitě. Tvorba Zábranského je protknuta obrazy s figurálními náměty, typické je zejména ztvárnění mladých žen, jejichž krása je podtrhnuta autorovým typickým snovým rukopisem.