Vojkůvka Libor
(1947-2018)

Český naivní malíř, cestovatel, fotograf. Původním povoláním zahradník. Proslavil se svébytným stylem malby, který bývá řazen k naivismu. Jeho zážitky z cest se často promítaly v jeho dílech.