Vízner František
(1936 - 2011)

František Vízner je bezpochyby jednou z předních ikon českého sklářství. Jeho dílo je mezinárodně uznávané a je zastoupeno v řadě významných institucí, mezi jinými v Metropolitním muzeu umění v New Yorku, Národním muzeu moderního umění v Tokiu či Victoria and Albert muzeu v Londýně. Vízner vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od konce sedmdesátých let se věnoval tvorbě brusem tvarovaných skleněných objektů. Jeho objekty jsou ceněny zejména pro svůj minimalistický, čistý a celkově harmonický a nadčasový design. Významná byla rovněž spolupráce Víznera se sklárnou BOMMA, kterou navázal na sklonku svého života a vytvořil tak vlastní kolekci nápojového skla.