Vik Karel
(1883 - 1964)

Malíř, ilustrátor a grafik Karel Vik byl velmi všestranným umělcem s širokým polem působnosti. Patří k zakládajícím členům Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Vik se věnoval tvorbě mnoha grafických cyklů s tematikou Českého ráje či Krkonoš, rovněž malbě krajiny, portrétů i dřevorytům. Své vytvárné nadání zúročil také při ilustrování knih či scénografii. Vytvořil množství scénických výprav různých her, kupříkladu Strakonického dudáka či Fausta pro divadlo v Turnově.