Süsser František
(1890-1956)

Rakouský malíř, kreslíř a grafik. Absolvoval kreslířský kurz u sochaře Antonína Břenka ve Vídni. Po válce působil na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. Jeden z prvních učitelů kreslení a malby na Škole uměleckých řemesel. Brno Süsserovi údajně doporučil Adolf Loos, kterého zaujaly jeho plakáty. Jeho blízkým přítelem byl Oskar Kokoška, s nímž se seznámil už za studií ve Vídni. Spolupracoval s Lidovými novinami, kterým dodával kresby.