Šíma Ladislav
(1885 - 1956)

Ladislav Šíma studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Bukovace, Thieleho a Roubalíka. Věnoval se především krajinomalbě a figurální malbě. Vedle vlastní tvorby působil rovněž jako středoškolský pedagog v Plzni a Benešově.