Romaňák Milan
(1957)

Malíř, fotograf, ilustrátor. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě a Institut výtvarné fotografie v Brně. Jeho tvorbě je inspirována reálným světem, zároveň však i světem snů a fantazie.