Kotík Pravoslav
(1889 - 1970)

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla Vítězslava Maška a Jakuba Schikanedera. Aby mohl vykonávat povolání učitele na středních školách, musel ještě v roce 1912 složit zkoušku u Jana Preislera na Akademii v Praze. Následně působil jako středoškolský učitel např. v Turnově, Nové Pace, Mladé Boleslavi nebo v Praze. Mimo to byl členem Skupiny výtvarných umělců Mánes, členem Umělecké besedy a se svými kolegy Karlem Holanem, Miroslavem Holým a Karlem Kotrbou založili v roce 1925 skupinu HoHoKoKo. Kotíkův umělecký styl prošel několika proměnami a stejně jako u mnoha dalších malířů jeho generace se vyvíjelo od fauvistických a expresionistických projevů, přes inspiraci kubismem až k novoklasicismu. Jeho syn Jan Kotík zdědil otcův umělecký talent a v dospělosti se též proslavil jako vlivný malíř. 

Tvorba autora

Kotík Pravoslav - Přítelkyně

Obrazy, kresby
Cena na dotázání