Zoubek Olbram
(1926 - 2017)

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí uměleckou tvorbu. Navštěvoval kurzy modelování profesora Kužela a po neúspěšném přijímacím řízení na AVU absolvoval kamenosochařskou praxi u Otakara Velínského. Následně studoval u Josefe Wagnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Život a dílo umělce Olbrama Zoubka je spjato také s Litomyšlí, kde s několika kolegy prováděl restaurátorské práce renesančních sgrafit. Jeho doménou ale zůstalo sochařství a Zoubkovy tipicky protáhlé figury s rozostřeným povrchem lze dnes vidět nejen v soukromých sbírkách, ale i v přednich českých institucích a ve veřejném prostoru.  Vytvořil mimo jiné slavnou Posmrtnou masku Jana Palacha či Pomník obětem komunismu na Petříně.

Tvorba autora

Zoubek Olbram- Ctirad a Šárka

Sochy, plastiky
Cena na dotázání

Zoubek Olbram- Spona

Sochy, plastiky
Cena na dotázání

Zoubek Olbram- Jehlice

Sochy, plastiky
Cena na dotázání