Nemes Endre
(1909 - 1985)

Endre Nemes, maďarský malíř, grafik a scénograf byl úzce spojen s českým i slovenským prostředím. Během svého mládí pobýval společně se svojí rodinou ve Spišské Nové Vsi. Později v letech 1930-1935 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Williho Nowaka. V Praze se živil jako karikaturista a novinář, souběžně působil i v jednom maďarském deníku jako umělecký kritik. Na Akademii se mu podařilo získat cenu, díky které mohl odcestovat na stipendijní pobyt do Paříže. V roce 1938 poté emigroval do Finska, kde se věnoval vlastní tvorbě i pedagogické činnosti. Později se přesunul do Norska a zhruba od roku 1940 se již trvale usadil ve Stockholmu, kde v roce 1985 zemřel. Nemes realizoval řadu výstav v Čechách a zahraničí, rovněž odkázal celkem patnáct svých děl Národní galerii v Praze. V roce 2012 proběhla ve Stockholmu aukce, na níž bylo z autorovy pozůstalosti vydraženo několik děl ze třcátých a čtyřicátých let za více než 50 milionů korun.