Mikulka Alois
(1933)

Brněnský rodák Alois Mikulka se vedle malby věnuje rovněž grafice, sochařství, ilustraci, poezii či scénografii. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně (1948-1952) a později na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Mikulka realizoval řadu výstav v Čechách i zahraničí.

Tvorba autora