Švabinský Max
(1873 - 1962)

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil především Maxmilián Pirner, u kterého studoval v letech 1891 - 1898. Již od roku 1891 byl Švabinský členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V letech 1889 - 1899 pobýval v Paříži a roku 1901 obdržel první cenu České akademie věd a umění. Na Akademii založil po svém jmenování profesorem v roce 1910 grafickou speciálku, kterou také vedl. Byl jedním ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V průběhu své umělecké kariéry se Švabinský věnoval mnoha technikám, mezi kterými můžeme vyzdvihnout olejomalbu, perokresbu, mozaiku, akvarel či lept. Navrhoval též vytráže, gobelíny, poštovní známky nebo bankovky.

Tvorba autora

Švabinský Max - Bílá kamélie

Obrazy, kresby
Cena na dotázání