Kompánek Vladimír
(1927 - 2011)

Slovenský malíř a sochař Vladimír Kompánek studoval v letech 1947-1949 na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Poté následovalo studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Pro Kompánkovu tvorbu bylo typické sepětí s vesnicí a přírodou, odkud nejčastěji čerpal náměty do svého díla.