Kanyza Jan
(1947)

Jan Kanyza se narodil v roce 1947 v Lipníku nad Bečvou. Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Kanyza se věnuje zejména herecké profesi, ale realizuje se rovněž v oblasti malby a grafiky. Svoji tvorbu vystavuje v Čechách i zahraničí.