Jaroněk Bohumír
(1866 - 1933)

Malíř a grafik Bohumír Jaroněk byl původně vyučen jako řezbář, absolvoval odbornou školu pro umělecký průmysl dřevařský ve Valašském Meziříčí. Hojně navštěvoval Egypt, kde vytvořil řadu akvarelů. Do své tvorby nejčastěji promítal své rodné Valašsko, které zobrazoval ve všech ročních dobách.