Janeček Ota
(1919 - 1996)

Vzhledem k tomu, že grafik, malíř a ilustrátor Ota Janeček je umělcem generace druhé světové války, v jeho tvorbě lze pozorovat výrazné prvky exprese. Zpočátku pro něj velkou inspiraci představoval italský malíř Amedeo Modigliani. S postupem času jej začal ovnivňovat kubismus, později lyrický realismus či nefigurativní malba. Janeček již od svých počátků vycházel z přírody, která pro něj znamenala nejbohatší zdroj inspirace, do své tvorby promítal rozmanité druhy zvířat a rostlin. Zásadně se také projevil v technice suché jehly, kterou brilantně ovládal. Janeček je vedle grafiky a malby silně spojen s ilustrací, získal několik ocenění za nejpůvabnější ilustrovanou knihu v Československu. Vytvářel doprovodné kresby k veršům Františka Hrubína, Josefa Seiferta, Ovidia či dětského Slabikáře a Čítanky. Úspěch zaznamenal rovněž v zahraničí, kdy byl roku 1963 oceněn v Sao Paulu za ilustrace dětské knihy. Jeho přínos kreslířskému řemeslu byl v zahraničí dokonce srovnáván s Picassovým nebo Matissovým. Janečkovy práce jsou zastoupeny ve významných institucích, jako je Národní galerie v Praze, Tate Gallery v Londýně či japonské Tochigi Perfectural Museum of Fine Arts.

Tvorba autora

Janeček Ota- Dívka

Obrazy, kresby
Cena na dotázání