Gross František
(1909-1985)

Český malíř a grafik. Studium absolvoval na České vysoké učení technické v Praze u profesora Oldřicha Blažíčka a pražskou Uměleckoprůmyslová škola u profesoar Františka Kysely. Byl členem Skupiny 42 a tvůrčí skupiny Radar. V jeho tvorbě nacházíme především vliv kubismu a konstruktivismu, často pracuje se znaky v ploše, používá techniky frotáže a koláže.