Tichý František
(1896 - 1961)

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953 zdokonaloval v uměleckém řemesle v Paříži. Hlavním těžištěm jeho témat se staly scény z prostředí cirkusů a varieté, což zapříčinil nejen jeho divácký zájem o tato představení, ale i dobový umělecký názor 20. století, který obracel pozornost k populárním lidovým kratochvílím a slavnostem. Po návratu z Francie pracoval Tichý jako profesor na Umělecko-průmyslové škole v Praze, odkud byl ale pro neshody s komunistickým režimem nucen odejít. V této době se mu prakticky jediným zdrojem obživy stala grafika, jejímuž špičkovému zvládnutí se již od počátku 40. let systematicky věnoval. Mistrně zacházel především se suchou jehlou, kde se projevovala jeho schopnost propojit vlastní imaginaci s viděnou realitou. Mimo vynikající grafické a malířské dílo byl známý i jako scénický výtvarník pro divadlo, ilustrátor nebo tvůrce plakátů.

Tvorba autora

Tichý František - Dostihový závodník

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Tichý František- Nábřeží Seiny

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Tichý František- Commedia dell'arte I.

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Tichý František- Žehnající Ježíšek

Obrazy, kresby
Cena na dotázání