Tavík Šimon František
(1877 -1942)

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel v Praze, kde v letech 1894 - 1900 navštěvoval Akademii výtvarných umění. Později se sám stal pedagogem AVU. Byl spoluzakladatelem SČUG Hollar, ale jako člen působil i ve spolcích v zahraničí, například v Anglii nebo ve Francii. Mimo vlastní výtvarnou práci František Tavík Šimon také publikoval články v časopisu Hollar a vydával vlastní návody a příručky pro grafické práce.