Mařák Julius

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v krajinářském ateliéru pražské Akademie vychoval mnoho žáků, kteří následovali jeho vzoru. Mezi nejznámější dochovance Mařákovi školy patří mimo jiné František Kaván, Alois Kalvoda, Josef Ullman, Jaroslav Panuška a další. Sám Mařák v mládí studoval u vynikajícího krajináře Maxe Haushoffera a prošel školením v Mnichově. Proslul hlavně svou schopností precizně zachycovat krajinné a lesní charaktery. Rozsáhlým olejomalbám často předcházely dokonalé kresebné studie, které samy o sobě představují plnohodnotná umělecká díla.