Sklenář Zdeněk

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera, následně studium dokončil u Zdeňka Kratochvíla roku 1939. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Od roku 1968 se živil jako profesor na UMPRUM, kde inspiroval řadu svých žáků. Jako grafik byl Sklenář ovlivněn Janem Zrzavým a Amadeem Modiglianim, později zejména surrealismem. Na jaho tvorbě se zřetelně projevily zážitky z cesty do Číny v roce 1955 a seznámení s čínskou kaligrafií.

Work of the artist

Sklenář Zdeněk - Kořenová zelenina

Paintings, drawings
Price on request