Haushofer Max

Německý malíř, je znám především jako profesor na pražské Akademii výtvarného umění - tzv. Haushoferova krajinářská škola . Mezi jeho studenty patřil např. Adolf Kosárka, Julius Mařák nebo Alois Bubák. Byl ovlivněn romantismem, ale později se stal zastáncem realistické malby

Work of the artist

Haushofer Max- Krajina

Paintings, drawings
Price on request