Exhibition
Josef Jambor

Josef Jambor, žijící v letech 1887–1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u profesora Loukoty a své umělecké vzdělání dovršil na pražské Akademii výtvarných umění. V době, kdy se umělecký svět dělil na vyznavače tradiční realistické malby a obdivovatele moderních evropských uměleckých směrů, přiklonil se Jambor k návaznosti na realismus, stejně jako velké množství jeho kolegů (Joža Uprka, Alois Kalvoda, Oldřich Blažíček a další). Realistickému způsobu malby, který byl jeho srdci nejblíže, zůstal věrný po celý život. Ačkoliv se o něm často vyskytují zmínky v souvislosti s grafikou, jeho oleje mistrně zachycených kopců zde znovu potvrzují, že mu právem náleží i pojmenování „malíř vysočiny.“ Jamborovo harmonické podání přírody, které odráží hlubokou umělcovu lásku a respekt k domácí krajině, dodnes nachází nové a nové obdivovatele.

Výstava již proběhla.