Chlupáč Miloslav
(1920 - 2008)

Malíř a sochař Miloslav Chlupáč se narodil v roce 1920 v Benešově u Prahy. Zpočátku se věnoval studiu medicíny, ale poté, co byly vysoké školy uzavřeny, Chlupáč zcela změnil svůj směr a nastoupil do učení v kamenosochařské dílně. Zanedlouho odešel na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Zde se rovněž posléze stal předsedou studentské rady a díky jeho iniciativě společně s dalšími kolegy dosáhl reformy, aby byla škola povýšena na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vedle těchto aktivit se Chlupáč aktivně věnoval vlastní tvorbě. Vytvořil řadu soch pro věřejný prostor. Vedle sochařství, jež představovalo alfu a omegu Chlupáčovy tvorby, se rovněž realizoval v malbě. Nicméně své malby vystavoval jen výjimečně. Do svých obrazů promítal celou řadu prvků z dějin umění, které jej inspirovaly, kupříkladu kubistickou stylizaci zobrazených předmětů.