Chaba Karel
(1925-2009)

Malíř a grafik. Byl samoukem, jeho tvorbu však ovlivnili malíři jako Jan Zrzavý a Marc Chagall. Jeho hlavním námětem v tvorbě je Praha. Vystavoval doma i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena i ve sbírce moderního umění Národní galerie v Praze.