Matal Bohumír
(1922 – 1988)

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček, Jan Kotík, František Gross a Jan Smetana. Heslo Skupiny 42 „člověk ve městě, město v člověku“ je viditelné i v Matalově tvorbě zaměřené na moderní život člověka 20. století. Matal studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a zpočátku jeho dílo ovlivňoval surrealismus. Postupně se ale propracoval k abstraktní malbě ovlivněné kubismem. V padesátých letech stál u zrodu brněnské skupiny pojmenované později jako Brno 57 a založil i uměleckou skupinu Sdružení Q. Jeho práce mají ve svých sbírkách nejprestižnější české galerie, mezi nimi Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a další. 

Tvorba autora

Matal Bohumír - Žena v dešti

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Matal Bohumír - Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání