Bohdan Lacina
(1912 - 1971)

Bohdan Lacina se narodil v roce 1912. Byl český malíř, grafik, ilustrátor a také profesor dějin umění a výtvarné výchovy. Studium začal na novoměstské reálce, pokračoval na brněnské technice a později studoval učitelský směr na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. Mezi jeho pedagogy patřili Oldřich Blažíček a Cyril Bouda. Umělcova díla byly ovlivněna tvorbou surrealistů a také seznámením se s Karlem Teigem. Ve 30. letech patřil do surrealistické skupiny Ra. V roce 1941 se seznámil s Františkem Halasem a Oldřichem Menhartem, což mnělo vliv na jeho vztah ke knižní grafice. Ilustroval kolem 60 knih. Byl také profesorem na gymnáziích v Jevíčku a Boskovicích. Později působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém J. A. Komenského v Brně. V roce 1959 se stal vedoucím Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP. V roce 1962 přešel na katedru dějin umění  Filozofické fakulty univerzity v Brně. V tom stejným městě působil až do své smrti.