Procházka Antonín
(1882 - 1945)

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého experimentátora české umělecké scény 20. století. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze. Na své cestě k nalezení vypovídajícího malířského projevu moderního evropského umělce se vyrovnával s expresionismem, kubismem, abstrahující malbou i novoklasicismem. Zabýval se nejen volnou tvorbou, ale i monumentálními pracemi, jak dokládá například výzdoba právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde po návratu z cest po Německu a Francii žil a tvořil. Antonín Procházka byl členem Skupiny Osma, Skupiny výtvarných umělců a v roce 1946 byl posmrtně jmenován národním umělcem.

Tvorba autora

Procházka Antonín- Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání