Anderle Jiří
(1936)

Český akademický malíř, grafik a ilustrátor, narozen 14. 9. 1936 v Pavlíkově. Studium absolvoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Zdeněka Sklenáře, poté Akademii výtvarných umění v Praze, tam se věnoval malbě u profesora Antonína Pelce a grafice u Vladimíra Silovského. Hlavní tématem v jeho tvorbě je lidská figura a grafické cykly. 

Tvorba autora

Anderle Jiří- Hommage á Bernard Schultze

Obrazy, kresby
Cena na dotázání