Štěpán Ivan
(1972)

Ivan Štěpán pochází z Nového Města na Moravě. Absolvoval Střední uměleckou školu sklářskou ve Světlé nad Sázavou. V roce 1989 nastoupil do Ústředí uměleckých řemesel ve Škrdlovicích. Po navrácení sklárny původním majitelům a vzniku Sklárny Beránek Škrdlovice zde Štěpán působí dodnes. Ivan Štěpán se realizuje především v rámci skleněné plastiky, ale zabývá se rovněž různými kombinacemi, jako je třeba sklo a kov či sklo a kámen.