Jirků Boris
(1955)

Malíř, sochař a ilustrátor, narodil se ve Zlíně. Studium absolvoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, poté na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Arnošta Paderlíka. Vedl výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Věnuje se volné malbě, kresbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice.

Tvorba autora

Boris Jirků- Žluté oči

Obrazy, kresby
Cena na dotázání