Brožík Václav- Spící venkovské děvče

Obrazy, kresby
product.priceOnDemand

product.description

Spící venkovské děvče, olej na plátně, 62 x 96 cm, signováno vlevo dole V. Brožík.

Součástí díla je znalecký posudek vypracovaný PhDr. Naděždou Blažíčkovou- Horovou. 

product.titleContact