Cigler Václav
(1929)

Václav Cigler, mezinárodně uznávaný umělec v oblasti skla byl prvním, kdo uvažoval o potenciálu tohoto materiálu v rámci výtvarných účelů. Se sklem začal pracovat zhruba od konce padesátých let. V polovině šedesátých let Cigler jakožto průkopník konceptuálního vnímání skla založil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě nový obor s názvem Oddelenie skla v architektúre. Cigler realizoval řadu krajinných projektů, plastických objektů z optického skla, prostorových projektů pro architekturu, návrhů šperků i osvětlovadel. Jeho práce slavily úspěch na samostatných výstavách v Praze, Rotterdamu, Haagu, Vídni, New Yorku, Frankfurtu nad Mohanem a v dalších městech.