Anderle Jiří

Autratová Iveta

Baštářová Helena

Benedikt Václav

Bím Tomáš

Blabolilová Marie

Bohumír Matal

Born Adolf

Brančovský Rudolf

Brázda Jiří

Brichcín Roman

Brožová Eva

Čápová Hana

Červinka Zdeněk

Eichler Oldřich

Fajkus Miloš

Fišerová Jaroslava

Gargulák Jaromír

Groh Petr

Halva Michal

Hanuš Jan

Hartingerová Jiřina

Hlava Karel

Hlavsa Lutobor

Hlobil Ivan

Hluštík Lubomír

Hluštíková Petra

Hohmová Zdena

Husáriková Jindra

Jíra Josef

Jirků Boris

Josef Jambor

Jurek František

Kadlecová Zuzana

Kalina Karel

Kaloč Jiří

Kanyza Jan

Kljutschinski Anatolij

Klogner Štolbová Renata

Klose Klára

Knotek Aleš

Komárek Vladimír

Kuklík Ladislav

Kuklíková Michaela

Kulhánek Oldřich

Kvíčala Petr

Landa Michal

Lorenz Rudi

Lukavský Antonín

Malina Miroslav

Marček Peter

Matoušek Vladimír

Mikulka Alois

Mitwally Jan

Mrázová Soňa

Nečas Bohumil

Nesázal Michal

Netík Jiří

Nižňanský Peter

Oberreiterová Miroslava

ostatní

Pejchal Bořivoj

Plotěná Marie

Polcar Ivan

Pospíšil Rostislav

Rapin Jan

Romaňák Milan

Rossí Božena

Rossí Karel

Rossí Tomáš

Salajka Jiří

Saudek Jan

Svoboda Jan

Svoboda Ondřej

Svobodník Vladimír

Svobodová Ivana

Šimorda Miroslav

Štědra Jaroslav

Švédová Helena

Švédová Veronika

Švejdová Vlasta

Teichmann Václav

Tománek Zdeněk

Vavrová Katarína

Velčovský Josef

Vojkůvka Libor

Vrzal Bohumil

Wagner, Barbara Issa

Wagner, Ladislav Maria

Zábranský Vlastimil

Zakrynyčny Viktor

Ze sbírek galerie

Zoubek Olbram

Žáček Pavel