Kvíčala Petr

Narodil se v roce 1960 ve Svitavách, je český malíř a pedagog, jenž patří k významným osobnostem české abstraktní malby. Na přelomu 80. a 90. let byl průkopníkem v objevování a prosazování ornamentu jako svébytného výrazového prvku. Ve své generaci se také výrazně podílel na akceptování estetické kvality jako neodmítnutelné složky výtvarného poselství. Od 2. poloviny 90. let se zabývá tématem vlastních malířských intervencí do architektury, které realizuje v rámci spolupráce s českými i zahraničními architekty.

Věnuje se také lektorské a pedagogické činnosti na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde vede malířský atelié. Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách.