Klogner Štolbová Renata

MgA Renata Štolbová, akad. malířka
narodila se 1958 Českých Budějovicích

Studia:
1977-1979 Pedagogická fakulta UK, obor český jazyk-výtvarná výchova
1979-1985 VŠUP v Praze (speciální ateliér ilustrace a grafiky)

Další studia:
Arteterapie, PhDr. Milan Kyzour
Integrovaná psychoterapie, prof. F Knobloch, pětiletý psychoterapeutický výcvik

Pracuje v oborech:
knižní ilustrace (ilustrace 20 titulů pro česká a zahr. nakladatelství)
divadelní a loutkové tvorby
volné malby, vystavuje v Čechách a v zahraničí.

Zastoupena v galeriích v Čechách a na Moravě