Nesázal Michal

Narodil se v roce 1963 v Brně.

Studia:

1984 -1991  Akademie výtvarných umění, ateliér prof. Jiřího Sopka, Praha

1977-1981 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha

Ceny:

1992 Cena Jindřicha Chalupeckého

Michal Nesázel se zajímá o vesmír a světy mimo ten náš. Mimozemské krajiny korespondují s umělými světy umístěnými na hranice světa reálného. Obydleny jsou bytostmi svou fyziognomií upomínající na klasickou představu o podobě návštěvníků z vesmíru. Nesázel se věnuje především kresbě a malbě, mimo to ale také fotografuje a vytváří instalace.