Mikulka Alois

Alois Mikulka se narodil 13. 8. 1933 v Brně, je český malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf, autor divadelních her pro děti, pohádek, básní a próz pro děti i dospělé.

V letech 1948-52 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. Dále studoval monumentální malbu v ateliéru Jána Želibského na VŠ výtvarných umění v Bratislavě. 

Měl výstavy nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Celý svůj život žije a pracuje v Brně.