Zábranský Vlastimil

Rodák z Vráže u Berouna Vlastimil Zábranský je grafik, kreslíř a scénograf. Přes studium na Střední škole stavební v Praze v letech 1953 až 1957, pokračoval ve studiu na katedře umění Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v letech 1957 až 1959, a svá studia završil u profesora Bohdana Laciny /1912-1971/ na Vyšší pedagogické škole v Brně v roce 1960. 

Po určitou dobu se živil jako učitel, ale již od roku 1963 se věnuje výtvarnému umění ve svobodném povolání. Především se věnuje malbě, volné a užité grafice, ilustrační činnosti a scénografii. Mezi jeho nejúspěšnější část tvorby patří karikatury, které dopracovává až do podoby obrazů při využití klasických malířských technik. Jemnost a snovost technického provedení je zpravidla v příkrém rozporu s nekompromisně humorným sdělením. Od roku 1963 publikoval své karikatury nejen v českém tisku, např. v časopisech: Host do domu, Plamen, Index a dal., ale také v zahraničních periodikách. 

Více info najdete na http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/431460-vlastimil-zabransky.html