Zoubek Olbram

Narodil se 21. dubna 1926 v Praze.

1937–1945 Studuje reálku v Praze-Žižkově, Sladkovského náměstí.

1944–1945 Totálně nasazen v Praze v továrně na dámské prádlo (a plynové masky) Wegena na Letné.

1945 Účastní se Pražského povstání jako člen Revolučních gard (5.–12. května).

1945–1952 Studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Josefa Wagnera. Jeho spolužáky jsou Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Vladimír Janoušek, Věra Havlová (provd. Janoušková), Alina Szapoczniková, Eva Kmentová, Zdeněk Šimek, Vladimír Preclík, Zdena Fibichová.

1946 Poprvé vystavuje s kolegy z VŠUP v koželužně v Praze-Dejvicích (Volné sdružení veselých umělců)

Klíčovými tématy Zoubkovy tvorby je plastičnost a vztah k řecké antice.

Více informací na www.olbramzoubek.cz