Anderle Jiří

1936 14. září narozen v Pavlíkově u Rakovníka. 
1943 Umírá mu otec. 
1951-1961 Studuje na Vyšší škole uměleckého průmyslu a na Akademii výtvarných umění v Praze (obor malířství a grafika) a o sobotách a nedělích hrává s kapelou na buben na tanečních zábavách na Rakovnicku a na Berounsku.

1961-1969 Pracuje v Černém divadle Jiřího Srnce. S tímto souborem cestuje po Evropě, Austrálii, Africe a Americe. 
1962 Jeho práce jsou poprvé vystaveny na výstavě hostů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze. V muzeích v Edinburghu a v Londýně se poprvé setkává se současným uměním 20. století. 
1963 Zhlédne retrospektivu díla Maxe Ernsta v Kolíně nad Rýnem.

1964 V australských muzeích studuje etnické umění australských domorodců a kmenů Oceánie. Toto studium má velký vliv na jeho vlastní dílo. Zároveň získává první předměty pro svou budoucí sbírku. Na československém konzulátě v Sydney se žení se svou první láskou, Miladou, někdejší kolegyní ze studií a členkou společnosti Černé divadlo. Poprvé vidí Benátské bienále.

1966 První samostatné výstavy v Oblastní galerii v Liberci a v Galerii na Karlově náměstí v Praze. Účastní se výstavy Aktuální tendence českého umění, uspořádané při příležitosti kongresu AICA v Praze. 
1967 Poprvé se účastní Mezinárodního bienále grafiky v Lublani. První samostatná výstava v zahraničí: Galerie im Centre, Göttingen. 
1968 Poprvé vystavuje v USA: Nejnovější grafika z Prahy, Corcoran Gallery, Washington, D. C. (sbírka Jana a Medy Mládkových).

1969 Začíná spolupracovat s Jacques and Anne Baruch Gallery v Chicagu, která pak bude organizovat Anderleho výstavy a propagovat jeho dílo po celých Spojených státech. Poprvé získává ceny na mezinárodních grafických bienále v Krakově a v Liége. Jacques Ludovicy z Lucemburku seznamuje s dílem Jiřího Anderleho galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Tato galerie, řízená Irene Gerlingovou a Gerdem Köhrmannem, začíná vydávat katalog grafických děl Jiřího Anderleho.

1969-1973 Je asistentem u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér grafiky a ilustrace). 1970 Výstava grafiky v Galerii Václava Špály v Praze (společně se Stanislavem Kolíbalem).

Více informací naleznete na http://www.anderle.cz