Hartingerová Jiřina

Jiřina Hartingerová žije a pracuje v Brně. Od roku 1966 trvale působí 
ve svobodném povolání. Věnuje se malbě, grafice, ilustraci a tvorbě textilních tapiserií AP. Spolupracuje s architekty na monumentální 
výzdobě soukromých i veřejných interiérů.
Je zaujata přírodou – zobrazuje krajinu země, měst a moří, ale i fantastické vize podmořského světa. Její obrazy nejsou realistické, zachycují snové 
vize plné vnitřního světla a klidu. Grafické listy provedené technikou 
škrábané litografie jsou mimořádné jemnosti a křehkosti. Jsou inspirované přírodou, hudbou a krajinou. Zvláštností pro autorku typickou je monumentální perokresba na plátně.

Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně 1955-1960.
Grafický ateliér profesora J. Bruknera
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1960-1966
Ateliér malby a grafiky profesora národního umělce A. Strnadela.

více info nalezete na http://www.mixtum-compositum.wz.cz/Hartingerova.html