Polcar Ivan

Malíř a grafik Ivan Polcar se narodil 14. 8. 1946 v Brně. V tomto městě také vystudoval grafiku na SUPŠ. Grafikou i malbou se zabývá dodnes. 

Jeho obrazy i grafiky jsou prolínáním struktur a obrazů s vnitřním poselstvím a skrytým prožitkem, pokryté množstvím znaků a symbolů ve vzájemné harmonické shodě. Autor tvoří obrazy v cyklech. 

 
 
 

Výstavy:

I. Polcar, O. Svoboda a J. Velčovský (2007)

I. Polcar, O. Svoboda a J. Velčovský (2007)

Společná výstava Ivana Polcara a Josefa Velčovského.

Podívej se na výstavu autora